De Konya Criteria

De Konya Criteria
De Konya Criteria van €14,00 voor €12,00

Omschrijving

Adı/Naam: De Konya Criteria
EAN: 9789077814147
Dil/Taal: Hollandaca - Nederlands
Baskı/Druk: TürkEvi
Yazar/Schrijver: Abdulwahid van Bommel
Özet/Omschrijven:
Wanneer we ons hart niet langer in beslag laten nemen door rancune en egocentrisme, kunnen we gevoelens van
verbondenheid ervaren met ieder ander mens. Vanuit die levenshouding kunnen we beseffen dat ieder ander mens wezenlijk is als 
wijzelf. Door natuurlijk menselijk verbondenheid van anderen met ons. Welgemeende vriendelijkheid is duizend maal
meer waard dan onze kunstmatige fatsoens-vriendelijkheid ''omdat het zo hoort'' Dat is wat Mevlana Rumi bedoelt
waneerhij zegt: ''Wees zoals je jezelf voordoet of doe je voor zoals je bent.'' Begrip en tolerantie, gevoelens van verbondenheid en het besef dat ieder ander mens wezenlijk is als wijzelf, vergroten ook ons inlevingsvermogen in ''de ander.'
De zeven wijze adviezen van Rumi, vormen een manifest van intermenselijkheid.